Zasady uprawy roślin w rolnictwie ekologicznym

Comments Off

Rolnictwo ekologiczne jest alternatywą dla rolnictwa konwencjonalnego. System ten polega na polepszeniu jakości i zdrowotności artykułów spożywczych i innych produktów rolnych. Prowadzi do ograniczenia ingerencji człowieka w ekosystem gospodarstwa co hamuje proces degradacji siedliska rolniczego. Bardzo ważną zasadą w rolnictwie ekologicznym jest stosowanie nawozów organicznych, które zostały wytworzone na terenie naszego gospodarstwa, bądź kupione od innego gospodarstwa ekologicznego. Materiał siewny stosowany w tym rolnictwie musi być ekologiczny. Najlepiej dla naszych upraw, by gleba była pokryta, przez jak najdłuższy czas, w tym celu stosuje się płodozmian, który uwzględnia wysiewy i poplony. Dużym problemem każdego rolnictwa są chwasty, w rolnictwie ekologicznym w tym celu można jedynie stosować odchwaszczanie mechaniczne, zabronione jest stosowanie jakichkolwiek nawozów chemicznych, które w bardzo dużej mierze stosowane są w rolnictwie konwencjonalnym. By ulepszyć ekologicznie stan roślin i nadać im, jak najlepsze właściwości odżywcze stosuje się preparaty biologiczne oraz wyciągi roślinne. Jak widać, na rolnictwo ekologiczne nałożone jest wiele ograniczeń, stąd mamy pewność doskonałej jakości naszych produktów.

Category: Uncategorized